Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104

Актуальна інформація

13.10.2017 / 13:53

Повідомлення про призначення головного бухгалтера ПАТ «Криворіжгаз»

Наказом ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" №402-к вiд 02.10.2017 переведено Бєлкiну Тамару Петрiвну, головного фахiвця центральної бухгалтерiї, з 02 жовтня 2017 року на посаду головного бухгалтера центральної бухгалтерiї на умовах укладання трудового договору. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер вiддiу з розрахункiв за природний газ, провiдний бухгалтер групи розрахункiв за природний газ вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi, начальник вiддiлу з розрахункiв за природний газ, провiдний бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi, головний фахiвець центральної бухгалтеерiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Джерело: