Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104

Збори акціонерів

01.04.2020 / 10:13

Інформація про кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість акцій Товариства складає  4 375 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства складає 4 301 655 шт.

Джерело: