Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104

Збори акціонерів

12.03.2018 / 14:45

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5% акцій товариства

На виконання вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від Компанії ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), код НЕ 173086, як акціонер, що є власником  777727 шт. простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗ», що складає більш ніж 5% простих акцій Публічного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗ» (надалі - ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ» або Товариство) отримано наступні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ», що скликані на  «06» квітня 2018 року:По-одинадцятому питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції» наступний проект рішення:

  1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
  2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
  3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої  цими Загальними зборами Товариства.

По-дванадцятому питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції» наступний проект рішення:

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
  2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

По-тринадцятому питанню проекту порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

  1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Слюсар Михайло Олексійович  - представник акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090;

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), код НЕ 173086;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089.

  1. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року.

По-чотирнадцятому питанню проекту порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів*

По-п’ятнадцятому питанню проекту порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

  1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.
  2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
Джерело: