Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104

Договір розподілу

07.12.2015 / 16:10

Типовий договір розподілу природного газу

Відповідно до статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила Типовий договір розподілу природного газу

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2080 від 07 жовтня 2019 року внесені зміни до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 року. Оператор ГРМ, згідно п. 12.2. Договору, зобов’язаний розмістити такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності. У разі незгоди Споживача зі змінами, він має право розірвати цей Договір шляхом надсилання письмового повідомлення Оператору ГРМ протягом десяти календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до цього Договору зміни. Не розірвання цього Договору у вказаний строк та продовження споживання природного газу свідчить про згоду Споживача з внесеними до цього Договору змінами